Rychlý kontakt

REVITAL SERVIS s.r.o.
Vítězné náměstí č.p.2
160 00 Praha 6
Dejvická pasáž, nedaleko KFC
Tel./fax:  +420 242 486 942
GSM: +420 777 711 246
Email:
revitalservis"zavináč"revitalservis.cz

REVITAL GROUP

INFORMATION PROTECTION AGENCY


REVITAL STAVEBNÍ


REVITAL TRADE


Bc.TOMÁŠ KILIJÁN ROZHODCE


PARKOVIŠTĚ NA KULAŤÁKU

Předcházení vzniku problematických pohledávek

Předcházením vzniku problematických pohledávek se rozumí ošetření právního vztahu od samého počátku a přijetí takových opatření, která rizika vzniku problematických pohledávek eliminují na minimum nebo jim přímo zabrání. To znamená být takzvaně bdělý svých práv. Cílem takovýchto opatření je zlepšení právního postavení věřitele oproti dlužníkovi. Předejít vzniku problematické pohledávky je možno pouze jedinou cestu, a to získat dostatečné množství rozhodujících informací a mít tak informační převahu nad potenciálním dlužníkem. Pohledávka je svým způsobem „živý“ právní pojem a jako takový se i chová.


Mimosoudní vymáhání pohledávek jsou pojmy, které v sobě skrývají mnoho fantazijních představ. Je však nutno rozhodně konstatovat, že se jedná o legitimní činnost v rámci právního řádu ČR. Cílem této činnosti je získání informační převahy věřitele a tudíž klidnějšího podnikatelského prostředí věřitele. Jedná se o výhradní poskytování obchodních informací a vymožení pohledávky rychle a lacino. Cílem je zjistit co nejvíce dostupných informací k subjektu, ke zjištění skutečného stavu v reálném čase.
V první řadě jde o vlastní informační zdroje, které pramení z vlastních dřívějších obchodních zkušeností jednotlivých firem. Tyto informace doporučuji u perspektivních klientů uchovávat a průběžně doplňovat. V této souvislosti se jedná o shromažďování vlastních informací a tvorbu databází a systémů zaměřených k:
vlastním zkušenostem s platební morálkou klienta/dlužníka vlastním zkušenostem z jednání s oprávněnými osobami dlužníka nebo domnělého dlužníka oprávněné osobě, případně osobám, bydlení, vozidla, majetek, vztahy, styky, vazby apod. o podniku a jeho vnitřní infrastruktuře o zaměstnancích – spokojenost, výplata mezd apod., společné oblečení, pracovní oděv označený firmou vybavení, výrobní vybavenosti– vozovém parku, výrobních prostředcích.
Ve druhé řadě se jedná o systém vnějších informací k objektu, které lze získat:
vlastními silami- dotazováním u svých obchodních partnerů nebo partnerů dlužníka v jeho okolí a prostředí z cizích specializovaných zdrojů na základě objednávky či smlouvy u specializovaných firem a agentur, např. REVITAL SERVIS s.r.o.
NAŠE ZKUŠENOSTI – VAŠE JISTOTA

Mgr. Kiliján Ivan
 

Vymáhání pohledávek
Fotovoltaické elektrárny od 200tis
Revital Trade

Byla založena obchodní firma
Revital Trade s.r.o Hlavní činností je tuzemský i zahraniční obchod. Ze zahraničního obchodu je naší velkou devizou komplexní čínský trh. Těsíme se na spolupráci i s Vámi...
RevitalTrade

Sponzorujeme

Sponzorujeme jednoho z našich kolegů, vymahačů, na Mistrovství republiky, kde se umístil na druhém místě a postoupil na mistrovství Evropy do Vídně. Tohoto kolegu, Mikiho podporujeme a přejeme mu mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Kiliján Ivan,
RevitalServis.cz 
Odkaz na Youtube

Sponzorujeme Dětský domov v Mašťově okres Chomutov.
www.ddmastov.cz

Sponzorujeme Dětské sportovní aktivity... Kontaktujte nás, rádi přispějeme.